علل واقعی تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن

به گزارش باتسک، علل گرمایش جهانی چیست؟ اثر گلخانه ای چیست؟ آیا پدیده گرمایش جهانی دارای اثرات مخربی است؟ گرمایش جهانی همان طور که از نام آن پیداست، افزایش دمای هوای سطح زمین است و این افزایش دما مسئول اصلی تغییر اقلیم است. افزایش سطح آب دریا و ذوب شدن یخچال های قطبی تنها بعضی از پیامدهای گرمایش جهانی می باشد.

علل واقعی تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن
گرم شدن جهانی به عنوان یک مساله زیست محیطی عمده مطرح است که در طول چند دهه گذشته ظاهر شده است. اگرچه مقالات و منابع زیادی در رابطه با گرمایش جهانی وجود دارد، اما به نظر می رسد که علل اصلی گرمایش جهانی هنوز هم تا حدی ناشناخته به جای مانده است.

علل گرمایش جهانی

گرمایش جهانی اساساً تغییر در شرایط اقلیمی زمین است که به وسیله افزایش چشمگیر در دمای نزدیک سطح زمین ایجاد شده است. عوامل زیادی وجود دارد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به افزایش دمای جهانی یاری می نمایند. افزایش دمای جهانی در طی چند سال اخیر به اندازه هشدار دهنده ای رسیده و اقدامات جدی امیدوار نماینده ای برای یافتن دلیل این پدیده و مقابله با آن صورت نگرفته است.

گرمایش جهانی و تغییر اقلیم حاصل از آن می تواند به وسیله عوامل انسانی و طبیعی ایجاد شود. عوامل طبیعی ایجاد نماینده گرمایش جهانی شامل اثر گلخانه ای، فعالیت خورشیدی، انتشار مواد آتشفشانی، چرخش آهسته محور زمین و غیره می باشد. از طرف دیگر، عوامل انسانی شامل بسیاری از فعالیت های انسان ها از جمله استفاده از وسایل نقلیه و انواع فرایندهای صنعتی است که باعث افزودن اثر گلخانه ای و گرم شدن جهانی می شود.

گفته شده که اثر گلخانه ای یکی از عوامل حیاتی یاری نماینده به گرمایش جهانی می باشد. این اثر اشاره به فرایندی دارد که در آن تابش خورشید به وسیله گازهای گلخانه ای موجود در جو زمین به دام می افتد که این موضوع باعث افزایش دمای نزدیک سطح زمین می شود.

گازهای گلخانه ای شامل دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، متان، کلروفلوئورو کربن ها، بخار آب و غیره می باشد. اعتقاد بر این است که اثر گلخانه ای باعث افزایش حدود 24 درصدی دمای زمین شده که در این میان دی اکسید کربن حدود 12 درصد، بخار آب حدود 36 درصد، متان 5 تا 10 درصد و ازون حدود 3 تا 7 درصد در ایجاد گازهای گلخانه ای نقش دارند.

اعتقاد بر این است که تغییرات در اندازه انرژی تابشی ساطع شده به وسیله خورشید یعنی تغییرات تابش خورشیدی یکی دیگر از دلایل گرمایش جهانی می باشد. این تنوع تابش مرتبط با تغییرات در اقلیم و دمای زمین می باشد. نظریه تنوع خورشیدی بیان می نماید که اندازه تابش خورشید با زمان افزایش می یابد. هواداران نظریه تنوع تابش خورشیدی بر این باورند که قدرت تابش خورشید از 60 سال گذشته قوی تر شده است و بنابراین اعتقاد بر این است که در حال حاضر خورشید ممکن است به عنوان یکی از علل گرمایش جهانی عمل کند.

به نظر می رسد که گرمایش جهانی و صنعتی شدن دو پدیده کاملا مرتبط با هم هستند و دانشمندان بر این باورند که امروزه صنعتی شدن به افزایش گرمایش جهانی یاری می نماید.

انسان ها از 8000 سال پیش با آغاز کشاورزی که در آن اقدام به جنگل زدایی برای ایجاد زمین های کشاورزی نموده اند، باعث افزایش قابل توجه در اندازه دی اکسید کربن در جو و در نتیجه گرمایش جهانی شده اند. یکی از گازهای گلخانه ای مهم به نام متان به عنوان بخشی از فرایند هضم گاوها و دیگر حیوانات نشخوار نماینده به داخل جو منتشر می شود.

دانشمندان معتقدند که شیوه های بد مورد استفاده در صنایع منجر به انتشار انواعی از گازهای گلخانه ای شده که این گازها در نهایت تابش های خورشیدی موجود در جو را به دام انداخته و به گرمایش جهانی یاری می نمایند. اگر چه استفاده از لوازم خانگی که منجر به انتشار هیدروفلوئوروکربن ها به جو می شوند، در حال حاضر کاهش یافته، اما اندازه استفاده از این کالاها در دهه 90 به اوج خود رسید و همین موضوع باعث بروز آسیب های برگشت ناپذیری به جو شد.

به غیر از گاوها، مقادیر زیادی متان در پوسته زمین نیز وجود دارد و انتشار این متان در طول معدن کاری به طور غیر مستقیم به افزایش دمای این سیاره یاری می نماید. به غیر از جنگل زدایی، انسان با استفاده از سوخت های فسیلی که منجر به انتشار دی اکسید کربن و دیگر گازهای مضر به درون جو می شود، به گرمایش جهانی یاری می نماید.

در حالی که همه این عوامل ذکر شده نقش مهمی را در گرمایش جهانی ایفا می نمایند، اما باید توجه داشته باشیم که حفظ تعادل صحیح بر روی زمین لازم است. در صورتی که همه این حوادث طبیعی رخ نمی داد، کل سیاره زمین به صورت یک بیابان سرد مشابه با قطب جنوب بود. در واقع، بعضی از دانشمندان عقیده دارند که زندگی انسان در صورت عدم وجود اثر گلخانه ای منجر به ایجاد میانه دمای حدود 27 درجه سانتی گراد روی زمین، در آن شرایط غیر ممکن می شد.

مجدداً تأکید می کنیم که امروزه گرمایش جهانی یکی از موضوعات عمده زیست محیطی است. براورد شده که با توجه به دمای سطح زمین تغییرات اقلیمی قابل توجه در آینده ایجاد خواهد شد. افزایش دمای جهانی به مرز هشدار دهنده ای رسیده و این موضوع نه تنها به واسطه اثر گازهای گلخانه ای است، بلکه فعالیت های انسانی در طبیعت نیز یکی از علل اصلی این پدیده می باشد. افزایش دما از اواسط قرن گذشته به اندازه قابل توجهی رسیده و توجهات را به سمت خود جلب نموده است. پدیده های طبیعی مانند تغییرات اندازه نور خورشید رسیده به زمین و بازخورد آن به جو زمین نیز مسئول وقوع این پدیده می باشند.

تغییرات نور خورشید

تغییرات اقلیمی مدار زمین و تابش خورشید نیز مسئول تنوع دماهای سطح زمین می باشد. تغییرات در فعالیت نور خورشید از دهه 1950 یکی از عوامل اصلی گرمایش جهانی به شمار می رود. بر اساس تحقیقات اخیر، تغییرات نور خورشید احتمالاً به وسیله اشعه های کیهانی کهکشانی تقویت می شود. فعالیت مغناطیسی درون خورشید و اطراف آن نیز نقش مهمی در انحراف پرتوهای کیهانی ایفا می نمایند. تغییرات نور خورشید احتمالاً به وسیله اشعه های کیهانی کهکشانی تقویت می شود. این موارد به نوبه خود مسئول متراکم شدن ابرها و تغییرات اقلیمی هستند. افزایش فعالیت خورشید می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد استراتوسفر شود. چرخه های خورشیدی منجر به افزایش روشنایی و فراوری حرارت می شود. نور و حرارت در استراتوسفر به دام می افتد. با همه این موارد، هنوز ارتباط بین تابش خورشیدی و گرمایش جهانی به طور کامل به اثبات نرسیده و یکی از بحث برانگیزترین موضوعات مطرح شده در سال های اخیر می باشد. ارتباط بین تغییرات در اشعه های کیهانی و دما در کنار دلایل انسانی وقوع پدیده گرمایش جهانی مورد مطالعه قرار گرفته است.

اثر بازخورد

بخار آب نتیجه بازخورد مثبت است. افزایش اشباع فشار بخار آب منجر به گرم تر شدن جو شده و باعث ایجاد رکود در رطوبت نسبی می شود. بازخورد منجر به بازتاب تابش مادون قرمز از ابرها به سمت سطح زمین می شود. این موضوع، بسته به نوع ابر و ارتفاع آن، باعث گرم تر شدن جو زمین می شود. تابش امواج طولانی که از بالای جو منتشر می شود، بسیار کمتر از لایه های پایینی می باشد. از این رو، تابش هایی که از قسمت پایین جو ساطع می شود، به وسیله سطح زمین جذب می شود. در نتیجه، هنگامی که دمای جهانی افزایش می یابد، توده های یخ نزدیک قطب ها ذوب شده و باعث افزایش سطح آب اقیانوس ها می گردند. زمین و آب تابش جورشیدی را به اندازه گسترده ای جذب می نمایند و این امر منجر به کوچک شدن قطب های زمین می شود.

پیامدهای گرمایش جهانی

دانشمندان در حال کار بر روی پویایی سیالات و انتقال مواد رادیواکتیویته به منظور مطالعه حساسیت اقلیم می باشند. انتشار گازهای گلخانه ای به جو باعث بازخورد مثبت شده و این موضوع منجر به تغییرات طولانی مدت و کوتاه مدت در چرخه های اقلیم طبیعی می شود. علل تغییر اقلیم در سال های اخیر تا حد زیادی به واسطه پدیده های طبیعی و بعلاوه پدیده های انسانی می باشد. در حال حاضر به وضوح مشاهده می شود که بعضی رویدادهای خاص آب و هوایی جهانی مرتبط با گرمایش جهانی می باشد. افزایش دمای جهانی در قالب ذوب شدن یخچال ها و افزایش سطح آب دریا، تغییرات در الگوهای بارش و سیلاب ها و بسیاری دیگر از رویدادهای آب و هوایی شدید مشاهده می شود.

نادیده گرفتن مسائلی که باعث گرمایش جهانی و تغییر اقلیم می شود، باعث وقوع اثرات قابل توجهی بر محیط زیست می شود. بنابراین مطالعه علل طبیعی و انسانی این پدیده و انجام اقداماتی جهت کاهش علل انسانی آن لازم است.

مهندسی زمین شناسی بخش بسیار ضروری از علم زیست محیطی است که مواردی مانند بهبود و جبران سریع اثرات گرمایش جهانی را مورد مطالعه قرار می دهد. اسیدی شدن اقیانوس ها، انقرض گونه های حیوانی و گیاهی و مختل شدن شبکه های غذایی باید مورد آنالیز قرار گرفته و اقدامات لازم جهت جلوگیری از وقوع این مسائل صورت گیرد.

منبع: Help Save Nature

منبع: راسخون
انتشار: 18 آبان 1400 بروزرسانی: 18 آبان 1400 گردآورنده: batask.ir شناسه مطلب: 2453

به "علل واقعی تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "علل واقعی تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید