800 واحد متاهلی در دانشگاه های علوم پزشکی داریم ، رشد 20 درصدی ظرفیت خوابگاه های متاهلی علوم پزشکی

به گزارش باتسک، معاون وزیر بهداشت گفت: متاسفانه شرایط خوابگاه متاهلی دانشگاه های علوم پزشکی به هیچ عنوان مناسب و زیبنده نیست، به نحوی که در مجموع دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 800 واحد متاهلی وجود دارد.

800 واحد متاهلی در دانشگاه های علوم پزشکی داریم ، رشد 20 درصدی ظرفیت خوابگاه های متاهلی علوم پزشکی

به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، به نقل از وزارت بهداشت، نشست هم اندیشی مشترک مجازی میان معاونت های فرهنگی و دانشجویی و آموزشی وزارت بهداشت با بعضی از نمایندگان شوراهای صنفی دستیاران و دانشجویان Ph.D و تنی چند از معاونان دانشگاه های علوم پزشکی با هدف آنالیز مسائل صنفی و رفاهی و همچنین مطالبات این دانشجویان برگزار گردید.

موضوع کاهش مدت کشیک دستیاران و اینترن ها در مراکز درمانی به ویژه در ایام کرونا و فشار روانی ناشی از مشغله کاری، آنالیز شرایط پایون های آموزشی دستیاران و پیگیری بهسازی و نوسازی این مراکز، لزوم رسیدگی مطالبات حقوقی و صنفی از جمله وام دستیاری و بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی، آنالیز پفراینده های انضباطی دانشجویان دستیاری و پایش و غربالگری سالانه سلامت روان دانشجویان از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود.

سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در این نشست بر لزوم تامین وام ودیعه مسکن برای دانشجویان مقاطع دستیاری و دکتری تخصصی تاکید نمود و گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در قالب طرح و یک الگوی مشخص شده و به ازای هر دستیار و رزیدنت خود، چند سال در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت سرمایه گذاری کرد.

وی اضافه کرد: این دانشگاه در این طرح خلاقانه و هدفمند، می تواند وام ودیعه مسکن با رقم مناسب به دستیاران خود اعطاء کند و این یک اتفاق خوب در زمینه تامین بسترهای رفاهی برای دانشجویان مقاطع دستیاری و دکتری تخصصی است که پیشنهاد ما در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت این است که بتوانیم به وسیله این مدل، این وام ها را افزایش دهیم.

لزوم رسیدگی به شرایط پاویون های دستیاران در مراکز درمانی و بیمارستانها

معاون وزیر بهداشت به موضوع لزوم رسیدگی به شرایط پایون های آموزشی مراکز درمانی و بیمارستان های تابعه دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی اشاره نمود و گفت: خوشبختانه معاون آموزشی وزارت بهداشت با جدیت و پشتکار درصدد رسیدگی به مسائل پاویون های آموزشی هستند چرا که این پاویون ها به لحاظ قدمت و بافت معماری، اوضاع خوبی ندارند و احتیاج به بهسازی و بازسازی این مراکز آموزشی احساس می گردد.

وی اضافه کرد: شادمان هستیم که در معاونت آموزشی با برنامه ریزی های صورت گرفته، توانستند مبالغ و اعتباراتی را برای بهسازی و تکمیل تجهیزات این پاویون های آموزشی کنار بگدارند تا بعد از بهسازی این مراکز آموزشی، بخشی از مسائل دستیاران مرتفع گردد. البته مبالغی به دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی برای این کار تزریق شده است.

لاری در مورد شرایط پاویون دستیاران که شکل مطلوبی ندارد، گفت: در مورد شرایط این پاویون ها در شورای معاونان، صحبت های متعددی مطرح شد مبنی بر این که این شرایط نابسامان بعضی از پاویون های آموزشی، در شأن دانشجویان و رزیدنت ها نیست؛ بر این اساس لیستی تهیه شد تا به هر دانشگاه مبلغی برای این مهم در نظر گرفته گردد تا شرایط بهسازی پاویون های دستیاران اختصاص داده گردد؛ البته این عدد رقم بالایی نیست اما زمینه خوبی برای بهسازی در مورد پاویون ها است.

وی با قدرشناسی از کوشش و مجاهدت دستیاران به ویژه در یک سال اخیر و مقابله با بیماری کرونا، گفت: خدمات ارزشمند دستیاران و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در جبهه سلامت بر هیچ کس پوشیده نیست و اقداماتی که در جهت تامین رفاه و معیشت آنها انجام می گردد، در برابر زحمات و فداکاری های آنها ناچیز است.

معاون وزیر بهداشت گفت: همه ما در مجموعه وزارت بهداشت تا ابد قدردان زحمات و مجاهدت های این گروه هستیم. دکتر نمکی وزیر بهداشت در جلسات مختلف، تاکید زیادی بر تامین مسائل صنفی و رفاهی دستیاران دارند و همه معاونان وزیر تمام کوشش شان این است که اتفاقات مبارکی در عرصه مسائل صنفی و معیشتی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی پیش آید.

کوشش برای رسیدگی به پفراینده های انضباطی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی

لاری به موضوع لزوم آنالیز پفراینده های انضباطی دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی اشاره نمود و گفت: باید در زمینه آنالیز مسائل سلامت روان دستیاران، رزیدنت ها و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در بخش های مربوط به افسردگی، اضطراب و افت تحصیلی بیشتر کوشش کنیم.

وی تاکید نمود: ما تا قبل از سرانجام عمر دولت، سه برنامه مهم و اساسی در قبال دانشجویان دستیاری و دکتری تخصصی داریم که باید در راستای رسیدن به آن کوشش کنیم که یکی از آنها موضوع بیمه تکمیلی دستیاران است که سعی خواهیم کرد آن را محقق کنیم تا همه دستیاران از بیمه تکمیلی برخوردار شوند.

لاری اضافه کرد: موضوع بعدی که از اهمیت خاصی برخوردار است موضوع پایش و غربالگری سالانه سلامت روان دانشجویان مقاطع دستیاری و دکتری تخصصی است است که باید کوشش کنیم با مشارکت و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت و کوشش دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، هر چه سریع تر به این مهم دست یابیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت اضافه کرد: سومین برنامه در دست اجرا که برای دستیاران و دانشجویان دکتری تخصصی، اجرای طرح پژوهشی شرایط رفاهی و ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان مقاطع دستیاری و دکتری تخصصی است.

کرونا موجب شد فشارکاری زیاد روی دستیاران، دیده گردد

سخنگوی وزارت بهداشت، از دستیاران به عنوان سربازان خط مقدم جبهه سلامت نام برد و گفت: کرونا موجب شد فشار کاری زیادی که روی دستیاران است دیده گردد؛ بر همین اساس پوشش بیمه سلامت را دنبال کردیم، بیمه سلامت در حال اجرا است و بارها برای ثبت نام تمامی دستیاران برای پوشش این بیمه، پیامک ارسال شده است.

وی اضافه کرد: برای پوشش بیمه سلامت نصف هزینه را وزارت بهداشت تقبل نموده و نیم دیگر را صندوق رفاه دانشجویان از طرف دانشجو پرداخت می نماید و دانشجویان دستیاری باید بعد از فارغ التحصیلی این مبلغ را بازپرداخت نمایند. اگر دانشجویی احتیاجی به وام ندارد، می تواند مبلغ ماهیانه 58 هزار تومان صندوق رفاه دانشجوان را شخصا پرداخت کند. پوشش بیمه سلامت از مواردی است که وزیر بهداشت شخصا برای پوشش آن برای دستیاران تاکید نمود.

لاری تاکید نمود: یاری دیگر به دستیاران ایجاد ردیف وام دستیاری بود که از سه میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان و در ادامه با 30 میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی صندوق به 60 میلیارد تومان رسید. این وام به صورت 10 هزار وام 15 میلیونی یا 15 هزار وام 10 میلیونی از آبان ماه جاری در اختیار دستیاران نهاده شده است.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت کمبود خوابگاه های متاهلی را از دغدغه های مهم حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت دانست و اضافه کرد: متاسفانه شرایط خوابگاه متاهلی دانشگاه های علوم پزشکی به هیچ عنوان مناسب و زیبنده نیست، به نحوی که در مجموع دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 800 واحد متاهلی وجود دارد.

وی اضافه کرد: نیمی از 800 واحد متاهلی در علوم پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز اختصاص دارد. در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشکل خوابگاه های متاهلی نه تنها حل نشده است بلکه تنها خوابگاه متاهلی این دانشگاه به دانشجویان مجرد واگذار شده است که نشان می دهد حمایت لازم در حوزه ازدواج جوانان در مورد خوابگاه متاهلی آنچنان که باید شکل نگرفته است.

لاری با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته شاهد رشد 20 درصدی در بخش خوابگاه های متاهلی بودیم، گفت: اولویت ما در حال حاضر در حوزه خوابگاهی، ایجاد فضای خوابگاهی برای مجردان است زیرا دانشجویانی که از شهر خود به شهر دیگری برای تحصیل می آیند باید فضای مناسب جهت اسکان در اختیار داشته باشند، اما در این میان برای دانشجویان متاهل نیز تمرکز خود را بر افزایش وام ودیعه مسکن گذاشته ایم.

رسیدگی به کمبود حقوق دانشجویان دستیاری

وی درباره کمبود حقوق دانشجویان دستیاری گفت: حقوق کارورزان، اینترن ها و دستیاران حدود 50 درصد افزایش پیدا نموده است، این فرایند البته کمی نماید پیش رفته است زیرا این موضوع زودتر از این از سوی وزیر بهداشت در دستور کار نهاده شد.

در ابتدای این نشست، دکتر علی اکبر حقدوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درباره نشست مجازی با بعضی از نمایندگان اعضای شورای صنفی دستیاری و مقطع دکترای تخصصی و بعضی از معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی، گفت: قطعا برگزاری این نشست که در ایام شیوع کرونا در قالب وبینار مجازی برگزار می گردد و شنیدن نقطه نظرات و مسائل اعضای شورای صنفی، می تواند ابهامات و احتیاجهای قشر دانشجویی را شناسایی و رفع کند.

وی گفت:خوشبختانه تعامل خوبی بین معاونت آموزشی و معاونت فرهنگی و دانشجویی ایجاد شده است و برگزاری نشست های مشترک میان این دو معاونت منجر به اتفاقات خوب در زمینه تامین رفاه دانشجویان علوم پزشکی شده است و امیدوارم این گونه نشست ها که هدفش پیگیری احقاق حقوق، مطالبات و احتیاجهای صنفی و معیشتی اقشار دانشجو و دستیاران است، تداوم داشته باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 23 اسفند 1399 بروزرسانی: 23 اسفند 1399 گردآورنده: batask.ir شناسه مطلب: 2086

به "800 واحد متاهلی در دانشگاه های علوم پزشکی داریم ، رشد 20 درصدی ظرفیت خوابگاه های متاهلی علوم پزشکی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "800 واحد متاهلی در دانشگاه های علوم پزشکی داریم ، رشد 20 درصدی ظرفیت خوابگاه های متاهلی علوم پزشکی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید