جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز سه شنبه 14 بهمن ماه 99

به گزارش باتسک، شاخص کل امروز کار خود را با فرایند نزولی شروع کرد و در همان 30 دقیقه ابتدای بازار، 20 هزار واحد عقب نشینی کرد و به محدوده یک میلیون و 213 هزار واحدی رسید. تا این لحظه نماد های فولاد، فملی، شستا، شپنا، فارس، وبملت و خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل گذاشته و آن را 1.66 درصد کاهش دادند. شاخص هم وزن هم در 30 دقیقه ابتدای معاملات 34 صدم درصد کاهش داشته است. این اختلاف می تواند به خاطر پر نشدن حجم مبنا در نماد های کوچک و تغییرات کمتر قیمت خاتمه سهام آن ها باشد.

جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز سه شنبه 14 بهمن ماه 99

اکثریت در دستان نماد های قرمزپوش

به گزارش خبرنگاران، در ساعات اولیه معاملات امروز از مجموع 323 نماد بورسی شاهد کاهش قیمت سهام در 194 نماد و افزایش آن در 129 نماد هستیم. همچنین در بازار فرابورس، از مجموع 203 نماد معامله شده در ساعات ابتدایی، 114 نماد فرایند نزولی دارند و 89 نماد در مدار صعودی حرکت می نمایند. موردی که نشان می دهد امروز هم اکثریت به دست نماد های قرمزپوش افتاده و شاهد بازار نزولی هستیم.

نقشه بازار در ابتدای معاملات روز سه شنبه 14 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد عظیمتر، روی عکس کلیک کنید)

پالایش به فرایند نزولی افتاده و فعلا کسی جلودارش نیست. امروز هم مثل روز گذشته شاهد تشکیل صف فروش برای واحد های صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم هستیم. انگار که پالایش می خواهد با همان سرعتی که افزایش قیمت چشمگیر را رقم زد، به سر جای اول خود برگردد. در ساعات ابتدایی امروز پالایش یکم 10 درصد و دارا یکم 9 درصد ارزش خود را از دست داده اند. دیگر صندوق های ETF سهامی هم امروز فرایند نزولی دارند و بعضا بیش از پنج درصد عقب نشینی نموده اند. در گروه فلزات اساسی، فملی با گزارش پرحاشیه ای که از پیش بینی سود سال آینده اش منتشر نموده، در آستانه صف فروش نهاده شده است. فولاد و ذوب هم شرایط مشابهی را تجربه می نمایند. منفی شدن لیدر های گروه باعث شده به جز چند نماد معدوداز جمله فرزین، زنگان و فمراد، اغلب نماد های فلزی امروز قرمزرنگ شوند. در گروه محصولات غذایی شاهد یک فرایند دوگانه هستیم. غگذجی، غدام و غمارگ صف خرید و چندین نماد فرایند صعودی دارند، اما نماد های قرمزرنگ هم کم نیستند. از جمله آن ها میتوان به غصینو، غنوش، غویتا و تبرک اشاره نمود که کار خود را با صف فروش شروع نموده اند. سیمانی ها با افزایش قیمت سیمان، از معدود گروه های سراسر سبزرنگ بازار امروز هستند. سدور و سفارس در بینشان صف خرید دارند. گروه خودرو و ساخت قطعات امروز اغلب قرمزرنگ هستند و برای لیدر ها یعنی خودرو، خساپا، خگستر و خپارس صف فروش تشکیل شده است. سرمایه گذاری ها هم بازاری نزولی را تجربه می نمایند. از جمله گروه های سراسر قرمزرنگ بازار امروز می توان به هولدینگ ها، پالایشگاه ها، بانک ها، محصولات شیمیایی، بیمه ها، نهاد های اقتصادی، ماشین آلات و لیزینگ ها اشاره نمود. در طرف مقابل امروز دارویی ها، حمل و نقل، هتل و رستوران، زراعت و ساخت محصولات فلزی شرایط بهتری دارند و عموما سبزرنگ هستند.

سبقت صف های خرید از فروش در بازار قرمز

تقریبا از نیمه معاملات در چند نماد شاهد تغییر فرایند بودیم. موردی که باعث شد صف فروش خلی از نماد ها جمع آوری گردد. گارد صعودی شاخص تقریبا از همان زمان شروع شد و تا انتها معاملات شاهد رشد نسبی شاخص کل و تشکیل صف های خرید بیشتر بودیم. تا انتها معاملات امروز 165 نماد معادل 26 درصد بازار به صف خرید رسیدند. 152 نماد معادل 24 درصد بازار سرمایه در صف فروش باقی ماندند. ارزش کل صف های خرید امروز حدود هزار و 700 میلیارد تومان و ارزش کل صف های فروش در ساعات انتهای معاملات حدود هزار و 400 میلیارد تومان بود.

کلوند؛ سنگین ترین صف خرید بازار

نماد شرکت کاشی الوند امروز در صدر فهرست سنگین ترین صف های خرید نهاده شد. ارزش صف خرید کلوند تا انتها معاملات به 66 میلیارد تومان رسیده بود. خگستر با اینکه امروز کار خود را به صف فروش شروع کرد، اما تا انتها معاملات به مقام دوم سنگین ترین صف خرید با ارزش 48 میلیارد تومان رسید. پارند هم با صف 45 میلیارد تومانی در مقام سوم نهاده شد. تاصیکو، برکت، قثابت، سنیر، سپیدار، غگیلا، کلر، رافزا، دتوزیع و فرزین از جمله نماد های دارای صف خرید سنگین در بازار امروز بودند.

کدما؛ سنگین ترین صف فروش بازار

شرکت معدنی دماوند همچنان در مدار نزولی حرکت می نماید. حالا تقریبا یک هفته شده که هر روز نماد کدما را در مقام های برتر فهرست سنگین ترین صف های فروش می بینیم. ارزش صف فروش در این نماد حدود 59 میلیارد تومان بود. شپنا با صف فروش 32 میلیارد تومانی در مقام دوم و حتوکا با صف فروش 27 میلیارد تومانی در رتبه سوم قرار داشتند. از جمله دیگر نماد های دارای صف فروش سنگین در بازار امروز می توان به کاذر، کسرام، پالایش، شستا، گدنا، بپاس، کرمان و شتوکا اشاره نمود.

واکنش دوباره شاخص بورس به مرز 1.2 میلیون واحد

شاخص کل بورس تهران در انتها معاملات امروز سه شنبه 14 بهمن ماه با کاهش 28 هزار و 241 واحدی به رقم یک میلیون و 205 هزار و 426 واحد رسید. شاخص کل امروز بار دیگر به مرز 1.2 میلیون واحدی واکنش نشان داد و بعد از نزدیک شدن به آن، فرایند صعودی نسبی در پیش گرفت. هرچند نماد های شاخص ساز همچنان قرمزرنگ باقی مانند. از جمله آن ها می توان به فارس، فولاد، فملی، شستا، شپنا، وپاسار و تاپیکو اشاره نمود که بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص کل گذاشتند. تا جایی که امروز شاخص کل 2.29 درصد کاهش پیدا کرد، اما شاخص هم وزن تنها 48 صدم درصد کاهش داشت. موردی که نشان می دهد شرایط برای شرکت های کوچک خیلی بهتر از شرکت های عظیم بود.

نقشه بازار در انتها معاملات روز سه شنبه 14 بهمن ماه (برای مشاهده در ابعاد عظیمتر، روی عکس کلیک کنید)

آنالیز نقشه بازار در انتها معاملات امروز نشان می دهد شرایط برای پالایشگاه ها و بانک ها وخیم شده و شاهد تاثیر این موضوع روی صندوق پالایش و دارا یکم هستیم. برای این دو صندوق صف فروش تشکیل شد و هر کدام 10 درصد ارزش خود را از دست دادند. دیگر صندوق های ETF سهامی عموما کمتر از پنج درصد کاهش داشتند. گروه خودرو و ساخت قطعات از نیمه معاملات جان دوباره گرفت. تا جایی که خساپا و خودرو به نزدیکی قیمت روز گذشته برگشتند. خگشتر، خزامیا و خپارس به صف خرید رسیدند، اما دیگر نماد ها از جمله خبهمن، خموتور، خکار و خفنر قرمزرنگ باقی ماندند. در گروه فلزات اساسی فملی از صف فروش جدا شد، اما فولاد و ذوب در این کار پیروز نبودند. در این گروه که از نیمه معاملات کمی رنگ سبز به خود گرفت شاهد رودن صعودی برای نماد های کویر، فروی و فرزین بودیم. پالایشگاه ها و لیدر های بانکی امروز همگی صف فروش داشتند و تا پنج درصد ارزش خود را از دست دادند. سیمانی ها بهترین شرایط را تجربه می کردند. سدور، سفارسق سشرق از جمله نماد های دارای صف خرید در این گروه بودند، هرچند بینشان نماد های قرمزرنگی مثل سبهان، سقاین و سخاش به چشم می خورد. به طور کلی غذایی ها، دارویی ها، حمل و نقل، بیمه ها، زراعت، هتل و رستوران و کانی های غیرفلزی از جماه گروه های سبزرنگ بازار امروز بودند. در طرف مقابل محصولات شیمیایی و هولدینگ ها تا انتها معاملات قرمزپوش باقی ماندند.

افزایش ارزش معاملات به 16 هزار میلیارد تومان

معامله گران بورس امروز بیش از 12 میلیارد و 518 میلیون سهام و اوراق اقتصادی را در قالب یک میلیون و 191 هزار معامله به ارزش 11 هزار و 456 میلیارد تومان دادوستد کردند. با در نظر دریافت معاملات پنج هزار و 207 میلیارد تومانی فرابورس، ارزش کل معاملات امروز بازار سرمایه به رقمی حدود 16 هزار و 663 میلیارد تومان می رسد که نسبت به روز گذشته افزایش پیدا نموده است. امروز شستا، خساپا، خودرو، شپنا، وتجارت، ولپارس و خگستر پرتراکنش ترین نماد های بورسی بودند و این فهرست در فرابورس در اختیار سپیدار، وسپهر، چخزر، زملارد، شاروم، بپیوند و ذوب بود.

عرضه اولیه کزغال؛ 123 هزار تومان کنار بگذارید

فردا چهارشنبه 15 بهمن ماه بعد از مدت ها شاهد عرضه اولیه خواهیم بود. قرار است 200 میلیون سهام شرکت زغال سنگ پروده طبس در نماد کزغال به عموم عرضه گردد. هر کس می توان تا سقف 60 سهم با قیمت حداکثر دو هزار و 50 تومان برای خرید کزغال سفارش ثبت کند. این یعنی عرضه اولیه فردا حدود 123 هزار تومان نقدینگی لازم دارد. در صورت مشارکت چهار میلیون نفر در این عرضه اولیه، احتمالا به هر نفر حدود 50 سهم کزغال به ارزش حدود 100 هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

خروج پول از بورس؛ این بار هزار میلیارد تومان

آنالیز تغییر مالکیت سهام حقیقی و حقوقی نشان می دهد امروز سهامداران حقیق هزار و 38 میلیارد تومان سهام خود را به شرکت های حقوقی فروختند و پولشان را از بورس خارج کردند. عمده خروج پول در نماد های شپنا، شستا، وتجارت، شتران، کویر، فملی، فولاد، وبصادر، شبندر و وسپهر رخ داده است. در طرف مقابل شاهد ورود پول حقیقی به نماد های سمگا، تاصیکو، خگستر، حکشتی، ثباغ، سنیر، دبالک، وصنا، لخزر و فجر بودیم.

منبع: فرارو
انتشار: 16 اسفند 1399 بروزرسانی: 16 اسفند 1399 گردآورنده: batask.ir شناسه مطلب: 2071

به "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز سه شنبه 14 بهمن ماه 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "جزئیات شاخص و معاملات بورس امروز سه شنبه 14 بهمن ماه 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید