زیباترین انواع به نام خدا کوتاه در قالب شعر و تک بیت

به گزارش باتسک، انواع به نام خدا کوتاه را می توانید در دسته بندی شعر برای آغاز با نام خدا، شعر کوتاه به نام خدا، تک بیت های به نام خدا و به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت بیابید

زیباترین انواع به نام خدا کوتاه در قالب شعر و تک بیت

با ما همراه باشید و درباره وبلاگ سفرها بیشتر بدانید.

در حدیث نبوی است که هر کاری بدون نام خدا آغاز گردد، ابتر و ناقص است. شاعران هم در آغاز دیوان شعری خود از سروده هایی استفاده نموده اند که در حمد و ستایش خداوند بوده و آغاز کلامشان با نام خدا است که از این ابیات تحت عنوان تحمیدیه یاد می گردد. تحمیدیه ها یا شعر به نام خدا برای آغاز نامه، آغاز انشا و آغاز سخنرانی استفاده می شوند. در مطلب پیش رو، انواع به نام خدا کوتاه، در قالب شعر و تک بیت هایی که با به نام خدا و به نام خداوند آغاز می شوند، جمع آوری شده است.

انواع به نام خدا کوتاه

شعر برای آغاز با نام خدا

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از صندلی

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

فردوسی

***

به نام خدایی که جان آفرید

زمین و زمان و مکان آفرید

خداوند دانا، خداوند هوش

خداوند روزی ده عیب پوش

خدایی که داراست، علم غیوب

توانای مطلق بپوشد عیوب

خدایی که در خلقت این جهان

نبودست محتاج، بر این و آن

خدایی که بخشید هستی به ما

دلیل وجودش زهستیّ ما

خداوند رحمان، خدای رحیم

که هم قهروهم عفو او شد عظیم

امید همه بندگان، عفو اوست

نشاید که نومید گشتن ز دوست

ومن هم امیدم، به بخشایش است

که از لطف یزدان در آسایش است

***

به نام خدا، هر چه داریم از او

خداوند احمد خدای سبو

خدای قلم های حیدر ستا

خداوند سیف و خدای شتا

به نام خداوند بود و نبود

خداوند یاسی به رنگ کبود

خداوند حسن و خدای حسن

خداوند ابرو به وقت شکن

خداوند بدر و خدای حنین

همان خالق کربلای حسین

خداوند سجاد زین العباد

که ساجد چو او در دو عالم مباد

خدای شکافنده بحر علم

خداوند باقر خداوند حلم

خداوند صادق خدای ودود

خداوند غیب و خدای شهود

خداوند کاظم خدای ادب

خداوند روز و خداوند شب

خداوند مهر و خدای وفا

به نام خدایی که دارد رضا

خداوند عدل و خداوند داد

خداوند بخشش خدای جواد

خداوند هادی خداوند راه

خداوند روزی ده رهنما

خدای حسن نرگس و آفتاب

خدای پذیرای کار صواب

خداوند زیبای رنگین کمان

خداوند مهدی صاحب زمان

شعر کوتاه به نام خدا

به نام خداوند دل های پاک

که نامش بود در دلت تابناک

به نام کسی که تو را آفرید

سرآغاز عشق است و نور و امید

***

به نام خداوند بخشنده مهربان

کزو ماندگار، این زمین و زمان

که با نام او راست گشت آسمان

که با عشق او شد دنیا، بی کران

به نام دنیا بخش پاک آفرین

به راهش بود، مردم راستین

***

به نام خداوند لوح و قلم

حقیقت نگار وجود و عدم

خدایی که داننده رازهاست

نخستین سرآغاز آغازهاست

انواع به نام خدا کوتاه و زیبا

انواع به نام خدا کوتاه و زیبا

به نام آنکه هستی نام ازو یافت

فلک جنبش، زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش

گواهی مطلق آمد بر وجودش

***

ای نام تو بهترین سر آغاز

بی نام تو نامه کی کنم باز

ای یاد تو مونس روانم

جز نام تو نیست بر زبانم

***

اول دفتر به نام ایزد دانا

صانع پروردگار حیّ توانا

اکبر و اعظم، خدای عالم و آدم

صورت خوب آفرید و سیرت زیبا

***

ثنا و حمد بی انتها خدا را

که صنعش در وجود آورد ما را

آفرین جان آفرین پاک را

آنکه جان بخشید و ایمان خاک را

تک بیت های به نام خدا

به نام خداوند آلاله ها

خداوند پروانه و پونه ها

***

به نام خداوند حی رحیم

خدای بهشت و خدای جحیم

***

به نام خداوند شعر و غزل

به نام خداوند عزوجل

***

به نام خداوند شعر و غزل

کلامش نشیند به دل تا ازل

***

به نام خداوند نان و خداوند جان

دهد روزی اش را به پیر و جوان

***

به نام خداوند احساس پاک

خداوند شمس و مه تابناک

***

به نام خداوند نیلوفرین

ستایش ز بهر تو ای بهترین

***

به نام خداوند دریای نور

خدایی که دارد به هر جا حضور

***

به نام خداوند شعر و غزل

خداوند روزی ده بی مثل

***

به نام خداوند روشن ضمیر

خداوند روشنگر بی نظیر

***

به نام خداوند دریاچه ها

که داده ظرافت به پروانه ها

***

به نام خداوند احساس پاک

همان که آفریده ما را ز خاک

***

به نام خداوند رنگین کمان

فروزنده روز و شب آسمان

***

به نام خداوند زیبا سخن

خداوند آلاله ها در چمن

***

درود بر خدای هنرآفرین

نگارنده هر گل آتشین

شعر برای آغاز انشا

به نام خداوند نون و قلم

خداوند آزادی و عشق و غم

***

به نام خالق سبز بهاران

خداوند طراوت، جویباران

***

به نام خداوند خوب بهار

خداوند گل، لاله و لاله زار

***

به نام خدای بلندآسمان

خداوند خاک و خدای دنیا

***

به نام خداوند پاک و دلیر

خداوند دریا، خدای امیر

***

به نام خداوند سبز و سپید

خداوند سال و خداوند عید

***

به نام خداوند سنگ و خداوند گنج

خداوند شادی خداوند رنج

***

به نام خداوند کوه و خداوند دشت

خداوند دره خداوند گشت

***

به نام خداوند ریحان و گل

خداوند هادی راهنمایی سبل

***

به نام خدای شفیع و شکیبا

خداوند دانش خداوند نور

***

به نام خداوند تاج و خداوند گنج

خداوند روزی، سرای سپنج

***

به نام خداوندی که کارساز است

ز ما و طاعت ما بی احتیاج است

***

به نام خداوند شعر و سخن

نخستین سخن در همه انجمن

***

به نام خدای سمیع و بصیر

خطا پوش بخشنده بی نظیر

***

به نام خدای علیم و حکیم

رحیم و بسیط و شریف و نعیم

***

به نام خدای عظیم و احد

تعالی و شافی، قدیر و صمد

***

به نام خدای رئوف و غفور

حمید و لطیف و مجید و شکیبا

***

به نام خداوند وجد و سرور

پدید آور عشق و احساس و شور

***

به نام خداوند شمشیر و تیغ

که باران آتش درآرد ز میغ

***

به نام خداوند نیکوسرشت

که او در دنیا بذر نیکی بکشت

***

به نام خداوندباران نقل و تگرگ

نفس های باد و تپش های برگ

***

به نام خداوند رنگین کمان

خداوند بخشنده مهربان

***

به نام آن خدای پاک سبحان

که از خاک آفرید اینگونه انسان

***

به نام خداوند دادار پاک

پدید آور آدم از آب وخاک

***

به نام خدایی که برذات وی

محال است هرگز برد عقل، پی

***

به نام خدایی که خاک آفرید

کزان خاک انسان پاک آفرید

***

بسم الله الرحمن الرحیم

هست کلید در گنج حکیم

***

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

چراغ دل به نور جان برافروخت

***

به بسم الله می خوانم خدارا

زمشتی خاک آدم ساخت مارا

***

به نام خداوندجان آفرین

حکیم سخن در زبان آفرین

***

به نام آن که درجان وروان است

توانایی ده هرناتوان است

***

سرآغاز گفتارنام خداست

که رحمتگر ومهربان، خلق راست

***

به نام آنکه درماگفتن آموخت

به انسان درمعنی سفتن اموخت

***

به نام آن که گل راخنده آموخت

وبرجان شقایق آتش افروخت

***

به نام خداوندلوح وقلم

حقیقت نگاروجود وعدم

***

به نام خداوند نیکوسرشت

که دردنیا بذرنیکی بکشت

***

به نام مناسب ترین واژه ها

به رسم محبت به نام خدا

به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت

به منظور دیگر به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت، این لینک را دنبال کنید: بسم الله الرحمن الرحیم برای انتها نامه، ورد، تحقیق و پاورپوینت

متن آهنگ به نام خدا از بابک مافی

به نام خدایی که وقت جدایی

تو رو دست هیچکی بجز اون نمیدم

تو هر ماجرایی رسیدم به جایی

که هیچکی جز اونو کنارم ندیدم

به نام خدایی که صبح رو بهم داد

که حالم رو بپرسید که دردامو فهمید

خدایی که با عشق خدایی که با نور

خدایی که با تو گناهامو بخشید

از اون روزی که قدر تو رو دونستم

صمیمی تر شده حتی خدا با من

چقدر خوبه که آرامش بهم میده

خدایا از همون همیشگی لطفا

دلم بی قراره چه خوبه دوباره

بگی موندگاری از اینجا نمیری

بگی که قراره بمونی کنار

دل عاشقم تا غمامو بگیری

تو هستی که هستم تو هستی که زنده ام

تو هستی که میشه به دردام بخندم

حواست به من هست همینه که

می خوام با یه حال بهتر بهت دل ببندم

سخن آخر

اشعار در حمد و ذکر و ثنای پروردگار دو عالم کم نیستند و ما نیز در این مطلب، گلچینی از بهترین نمونه های آن را به همراه به نام خدا های زیبا برای پاورپوینت گردآوری و ارائه کردیم. شما چه شعر یا عبارت دیگری را به عنوان شعر به نام خدا به ما معرفی می کنید؟ دیدگاه ها و نظراتتان را با ما و دیگر مخاطبان درمیان بگذارید.

انتشار: 2 دی 1400 بروزرسانی: 12 آذر 1402 گردآورنده: batask.ir شناسه مطلب: 1969

به "زیباترین انواع به نام خدا کوتاه در قالب شعر و تک بیت" امتیاز دهید

342 کاربر به "زیباترین انواع به نام خدا کوتاه در قالب شعر و تک بیت" امتیاز داده اند | 3.5 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زیباترین انواع به نام خدا کوتاه در قالب شعر و تک بیت"

10 دیدگاه

فاضل 13 اردیبهشت 1403

عالیییییی
اگر ادامه داشته باشه بهتر خواهد بود.

پاسخ به فاضل

فاضل 13 اردیبهشت 1403

بنام خالق بهار آفرین
بهار آفرین را هزار آفرین

پاسخ به فاضل

موسی الرضا 11 آذر 1402

درشعردوم بیت چهارم
خدایی که در خلقت این( دنیا)قافیه بایدجهان باشد واین دنیابه نظرم درست نیست .

نبودست محتاج، بر این و آن

باحترام
ولی دراین که مجموعه بلندی درمورد (به نام خدا)گرداوری کرده اید .قابل تقدیر است.

پاسخ به موسی الرضا

mahmood 6 شهریور 1402

بدک نبود..بامتن پیج های دیگه مثه هم بود

پاسخ به mahmood

fatima 16 مهر 1401

میتونست بهترم باشه

پاسخ به fatima

ترنم 3 خرداد 1401

بد نبود میتونست بهتر باشه ممنون

پاسخ به ترنم

پارسانا 28 فروردین 1401

به نام خدایی که گل را آفرید خدایی که از زندگی بهترین است یگانه و یکتا در زمین است

پاسخ به پارسانا

nazi 15 مهر 1400

عالییی بود

پاسخ به nazi

آرام شکرریزی 2 دی 1400

افتتاح

پاسخ به آرام شکرریزی

گلبرگ صالحی 16 خرداد 1400

خوب بود تقریبا

پاسخ به گلبرگ صالحی
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید